اخبار دانشگاه - آرشیو

گزارش اختتامیه رویداد کمند

نشست اختتامیه از اولین دوره رویداد کمند (کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر) دانشگاه‌های استان خوزستان با حضور بر خط (مجازی) معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، در محل حوزه ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد.

ادامه مطلب