هیأت رئیسه

دومین رکن اجرایی دانشگاه، هیأت رئیسه می‌باشد. وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عبارت است از:

۱. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های تقدیمی وزرای هر یک از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا

۲. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی دانشگاه

۳. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

۴. بررسی آئین‌نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت‌ها و شورای دانشگاه به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح

۵. پیشنهاد بودجه سالیانه دانشگاه به هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه

۶. تنوع‌بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح

۷. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیسه دانشگاه به وزارت

۸. بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه دانشگاه ارائه گردیده است

۹. نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه

۱۰. بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط واحدهای تابعه دانشگاه و نظارت بر عملکرد آنان

۱۱. ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف دانشگاه و بررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه

۱۲. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف دانشگاه

ترکیب هیأت رئیسه:

هیأت رئیسه از رئیس دانشگاه، معاونان دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تشکیل شده است.

اعضای هیأت رئیسه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان عبارتند از:

 

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر جمال فیاضی

استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

تلفن تماس: 36522101-061

پست الکترونیکی:

j_fayazi@asnrukh.ac.ir

 

معاون اداری، مالی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر علیرضا شافعی‌نیا

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522101-061

پست الکترونیکی:

 @yahoo.comshafeinia

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر علی رجب‌پور

استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522428-061

پست الکترونیکی:

 a_rajabpour2000@yahoo.com

 

معاون  پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر محسن ساری

دانشیار گروه مهندسی علوم دامی

تلفن تماس: 36522103-061

پست الکترونیکی:

 mohsensari@gmail.com

 

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر سعید محمدزاده

استادیار گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

تلفن تماس: 36522110-061

پست الکترونیکی:

Sd.muhamad@gmai.com

 

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر علوی‌کیا

تلفن تماس: 36524340-061

 

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر امین لطفی جلال‌آبادی

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن تماس: 36524331-061

پست الکترونیکی:

aminlotfi@asnrukh.ac.ir