اخبار دانشگاه - آرشیو

اطلاعیه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در خصوص پذیرفته‌شدگان (مشروط)و ذخیره آزمون ورودی دوره‌های دکتری روزانه سال تحصیلی 96-1395

اطلاعیه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در خصوص پذیرفته‌شدگان (مشروط)و ذخیره آزمون ورودی دوره‌های دکتری روزانه سال تحصیلی 96-1395

بدینوسیله اسامی داوطلبان پذیرفته‌شده (مشروط) و ذخیره دوره‌های دکتری سال تحصیلی 96-1395 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به همراه فرم اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

ادامه مطلب