انتصاب دبیر علمی "دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی"

انتصاب دبیر علمی "دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی"

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۱ اطلاعیه ها
دکتر معصومه فروزانی به عنوان دبیر علمی "دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی" منصوب شدند.
انتصاب همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

انتصاب همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۶ اطلاعیه ها
دکتر احمد جعفری به عنوان "همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها" منصوب شدند.
انتصاب عضو کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

انتصاب عضو کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

۰۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۹ اطلاعیه ها
دکتر منصور غنیان به عنوان "عضو کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها" منصوب شدند.