اخبار تصویری

انتصاب عضو کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

انتصاب عضو کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

۰۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۹ اطلاعیه ها
دکتر منصور غنیان به عنوان "عضو کارگروه کسب و کار هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها" منصوب شدند.
انتصاب مدیرگروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

انتصاب مدیرگروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۸ اطلاعیه ها
دکتر رسول معمار دستجردی به عنوان مدیرگروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه منصوب شد.