اخبار دانشگاه - آرشیو

تقدیر و تشکر از رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

تقدیر و تشکر از رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ریاست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه دکتر افشین مرزبان غیاث آبادی به عنوان رییس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی طی مدت تصدی مسئولیت مزبور تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

جلسه هم‌اندیشی کارشناسان آموزشی

دومین جلسه هم‌اندیشی کارشناسان آموزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با موضوع نقش و جایگاه مدرس در تعلیم و تربیت، روز چهارشنبه، به تاریخ 12خردادماه 95، باحضور مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مسجد دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
انتخاب دبیر شورای مدیران برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه 10 کشور

انتخاب دبیر شورای مدیران برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه 10 کشور

جناب آقای دکتر علیرضا شافعی‌نیا مدیر محترم برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، به عنوان دبیر شورای مدیران برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه 10 کشور انتخاب شدند.

ادامه مطلب