اخبار دانشگاه - آرشیو

انتصاب نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی جناب آقای دکتر خلیل عالمی سعید را به عنوان نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب نمودند.

ادامه مطلب

تقدیر و تشکر

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه دکتر محمد حسین دانشور به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در کمیته انتشارات طی مدت تصدی مسئولیت مزبور تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

انتصاب اعضای دانشجویی کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشجویان دانشگاه

دکتر سید عطاء‌اله سیادت رئیس دانشگاه، طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای‌ اعضای دانشجویی کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان را منصوب نمودند

ادامه مطلب

انتصاب اعضای هیأت علمی شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه

دکتر سید عطاء‌اله سیادت رئیس دانشگاه، طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای آقایان دکتر هدایت‌‌اله‌ روشنفکر و دکتر عباس عبدشاهی را به عنوان اعضای هیأت علمی شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه منصوب نمودند.

ادامه مطلب