اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه‌ی اخلاق آموزشی در ارائه خدمات علمی به نسل جوان امروز به عنوان مدیران فردای جامعه گالری

جلسه‌ی"اخلاق آموزشی در ارائه خدمات علمی به نسل جوان امروز به عنوان مدیران فردای جامعه" با حضور حاج آقا علوی‌کیا در سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.

ادامه مطلب