کارشناسان گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مهندس لیلا عباسی‌مقدم

کارشناس معماری

تلفن تماس: 36524337-061