پیشنهادات و انتقادات

با سلام و احترام. خواهشمند است پیشنهادات و انتقادات خود را جهت انعکاس به مسئولین دانشگاه بیان نمائید. (روابط عمومی دانشگاه)
 • 0
 • موضوع*
  1
 • واحد مورد نظر را انتخاب کنید* لطفاً یک یا چند مورد را انخاب کنید
  2
 • متن درخواست*
  3
 • نام و نام خانوادگی (اختیاری)*
  4
 • تلفن همراه*
  5
 • پست الکترونیک*
  6