اخبار دانشگاه - آرشیو

گزارش برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه‌ی دانشجویان گالری

اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس با حضور ۶۰ نفر از دانشجویان دختر و ۳۰ نفر از دانشجویان پسر به صورت مجزا، به همت مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و با همکاری معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب