مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

وظایف و اختیارات مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

1- نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها

2- اعلام نظر در خصوص تنظیم متن تفاهم‌نامه‌ها و نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی

3- مستندسازی اموال غیر منقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن حسب دستور رئیس دانشگاه

4- پیگیری و گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست‌ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دانشگاه مرتبط با موضوع، با همکاری و هماهنگی معاونت‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه

5- اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف

6- حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی

7- پیگیری مسائل حقوقی و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

8- انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد

9- تدوین اساسنامه‌ها و آیین­‌نامه‌های مورد نیاز

10- همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه‌بندی مصوبات

11- تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی‌ربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته‌های تخصصی

12- پاسخگویی به دعاوی، شکایات و تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق دانشگاه در زمینه‌های مختلف

13- انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و ...)

14- جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف  دانشگاه پیدا می‌کند

15- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق