اخبار دانشگاه - آرشیو

انتصاب نماینده رییس دانشگاه در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ریاست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، طی حکمی سرکار خانم دکتر طاهره محمد آبادی را به عنوان نماینده رییس دانشگاه در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب نمودند.

ادامه مطلب