آرشیو اخبار

تقدیر و تشکر از رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

تقدیر و تشکر از رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ریاست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه دکتر افشین مرزبان غیاث آبادی به عنوان رییس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی طی مدت تصدی مسئولیت مزبور تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

جلسه هم‌اندیشی کارشناسان آموزشی

دومین جلسه هم‌اندیشی کارشناسان آموزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با موضوع نقش و جایگاه مدرس در تعلیم و تربیت، روز چهارشنبه، به تاریخ 12خردادماه 95، باحضور مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مسجد دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب