آرشیو اخبار

تقدیر و تشکر از مهندس فضل‌اله پژواک به عنوان مدیر گروه امور دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

جناب آقای دکتر سیادت طی نامه ای از زحمات آقای مهندس فضل‌اله پژواک در طول تصدی ایشان در سمت مدیر گروه امور دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تشکر و قدردانی نمودند.

ادامه مطلب