آرشیو اخبار

انتصاب اعضای کارگروه فوق‌العاده سختی شرایط کار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

آقای دکتر شافعی‌نیا معاون اداری و مالی دانشگاه، طی ابلاغ‌های جداگانه، اعضای کارگروه فوق‌العاده سختی شرایط کار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان را منصوب نمودند.

ادامه مطلب