تمدید سنوات نیمسال دوم

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

درخواست تمدید سنوات تحصیلی توسط دانشجویان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1403/02/29 لغایت 1403/03/05 می‌باشد. 


تحویل مدارک دفاعیه دکتری

۰۶ خرداد ۱۴۰۳

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تاریخ 1403/03/06 می‌باشد.


تحویل مدارک ارشد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تاریخ ...