تمدید سنوات تحصیلی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1402/02/30 لغایت 1402/03/03 می‌باشد.


تحویل مدارک دکتری

۰۸ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  140203/07 می‌باشد.


تحویل مدارک ارشد

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1402/03/17 می‌باشد.