شروع ترم دوم

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

شروع ترم دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ 1401/11/16 می‌باشد.


حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف اضافه نیمسال دوم تحصیلی از تاریخ ۲۳ بهمن ماه لغایت ۲۶ بهمن ماه می‌باشد.


حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401در تاریخ‌های 1401/11/23 لغایت 1401/11/26 انجام می‌‌گیرد.  
تمدید سنوات تحصیلی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1402/02/30 لغایت 1402/03/03 می‌باشد.


حذف اضطراری

۰۱ خرداد ۱۴۰۲

حذف اضطراری نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ‌ 1402/03/01 لغایت 1402/03/03 انجام می‌شود.


تحویل مدارک دکتری

۰۸ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  140203/07 می‌باشد.تحویل مدارک ارشد

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1402/03/17 می‌باشد.