آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی

تاریخ : ۱۲ دی ۱۴۰۳

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403 تاریخ 1403/10/12 است.