آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی

تاریخ : ۲۲ دی ۱۴۰۳

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403 تاریخ 1403/10/22 است.