آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع

تاریخ : ۰۶ تیر ۱۴۰۳

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تاریخ 1403/04/06 می‌باشد.