تحویل مدارک دفاعیه دکتری

تاریخ : ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تاریخ 1403/03/06 می‌باشد.