برگزاری جلسه دفاع

تاریخ : ۰۴ بهمن ۱۴۰۲

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 در تاریخ 1402/11/04 می‌باشد.