تحویل مدارک ارشد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 به دفتر تحصیلات تکمیلی تاریخ 1402/10/13 می‌باشد.