تحویل مدارک دکتری

تاریخ : ۰۴ دی ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 به دفتر تحصیلات تکمیلی تاریخ 1402/10/04 می‌باشد.