حذف و اضافه نیم‌سال دوم

تاریخ : ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1402/11/23 لغایت 1402/11/25 می‌باشد.