شروع نیم‌سال دوم

تاریخ : ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

شروع نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تاریخ 1402/11/14 می‌باشد.