امتحانات نیم‌سال اول

تاریخ : ۲۳ دی ۱۴۰۲

امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1402/10/23 لغایت 1402/11/04 می‌باشد.