حذف اضطراری نیم‌سال اول

تاریخ : ۰۵ دی ۱۴۰۲

تاریخ حذف اضطراری نیم‌سال اول سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1402/10/05 لغایت 1402/10/06 می‌باشد.