حذف و اضافه

تاریخ : ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف اضافه نیمسال دوم تحصیلی از تاریخ ۲۳ بهمن ماه لغایت ۲۶ بهمن ماه می‌باشد.