تحویل مدارک ارشد

تاریخ : ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1402/03/17 می‌باشد.