تحویل مدارک دکتری

تاریخ : ۰۸ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  140203/07 می‌باشد.