تمدید سنوات تحصیلی

تاریخ : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1402/02/30 لغایت 1402/03/03 می‌باشد.