حذف اضطراری

تاریخ : ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

حذف اضطراری نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ‌ 1402/03/01 لغایت 1402/03/03 انجام می‌شود.