انتخاب واحد

تاریخ : ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401در تاریخ‌های 1401/11/08 لغایت 1401/11/11 انجام می‌‌گیرد.