شروع ترم دوم

تاریخ : ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

شروع ترم دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ 1401/11/16 می‌باشد.