تحویل مدارک ارشد

تاریخ : ۲۱ دی ۱۴۰۱

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1401/10/21 می‌باشد.