تحویل مدارک دکتری

تاریخ : ۱۲ دی ۱۴۰۱

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  1401/10/12 می‌باشد.