تمدید سنوات تحصیلی

تاریخ : ۱۷ دی ۱۴۰۱

تاریخ تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/21 می‌باشد.