امتحانات

تاریخ : ۱۷ دی ۱۴۰۱

تاریخ امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 از  1401/10/17 لغایت 1401/10/28 می‌باشد.