حذف اضطراری

تاریخ : ۰۳ دی ۱۴۰۱

حذف اضطراری نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ‌ 1401/10/03 لغایت 1401/10/05 انجام می‌شود.