حذف و اضافه

تاریخ : ۰۲ مهر ۱۴۰۱

حذف و اضافه نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401در تاریخ‌های 1401/07/02 لغایت 1401/07/09 انجام می‌‌گیرد.