انتخاب واحد

تاریخ : ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

انتخاب واحد نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401  در تاریخ‌های 1401/06/12 لغایت 1401/06/14 انجام می‌گیرد.