شروع ترم تحصیلی

تاریخ : ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

شروع نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 تاریخ 1401/06/27 می‌باشد.