تمدید سنوات تحصیلی

تاریخ : ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

 تمدید سنوات دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 1401/03/01  لغایت 1401/03/11 می‌باشد.