مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

وظایف و اختیارات مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

1- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه

2- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های دانشگاه

3- بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع

4- بررسی و مبادله موافقت‌نامه­‌های مربوط به فعالیت­های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

5- همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.

6- جمع‌آوری بودجه­‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد

7- تلفیق و تنظیم بودجه­‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط مشی کلی دانشگاه

8- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

9- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی

10- ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها  و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره‌های سه ماهه به واحدهای دانشگاه

11- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه­ای بر حسب فعالیت و برنامه‌­های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها

12- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آن‌ها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه

13- انجام بررسی­‌های سازمانی به منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

14- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه‌ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه

15- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست­های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت­های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط

16- برقراری ارتباط با مراجع ذی‌صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه

17- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع

18- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست­های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن­ها

19- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت­ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)  به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه

20- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور

21- شرکت فعال در شوراها کمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط

22- برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در فرآیند آموزش، پژوهش و فناوری با عنایت به شایسته‌سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی

23- برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه آموزش عالی

24- انجام طرح‌های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم‌ها و روش‌های مورد عمل در دانشگاه

25- انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه با هدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آن‌ها

26- برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آن‌ها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید

27- مطالعه و بررسی در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی و سایر واحدهای ذی‌ربط

28- حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه

29- برنامه‌ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه

30- برنامه­‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش­های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری

31- تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارزیابی اجرای برنامه‌های تحول اداری و بهره‌وری در دانشگاه

32- اجرای برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول اداری و بهره‌وری

33- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه  

کارشناس مسئول برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه

مسئول آموزش کارکنان

سامانه جامع آموزش کارکنان