تمدید سنوات نیمسال دوم

تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

درخواست تمدید سنوات تحصیلی توسط دانشجویان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1403/02/29 لغایت 1403/03/05 می‌باشد.