حذف اضطراری نیم‌سال دوم

تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

حذف اضطراری در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1403/02/25 لغایت 1403/02/26 می‌باشد.