روش‌شناسی مطالعه‌ی میکروارگانیسم‌های شکمبهگروه‌ها : کتب
گردآورندگان: طاهره محمدآبادی
ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آخرین بروزرسانی : ۰۴ دی ۱۴۰۱
شابک : 978-622-97565-7-7
قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
ارسال با ایمیل: