کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 32 مورد

کاربردهای مختلف بسته‌بندی فعال در مواد غذایی

کاربردهای مختلف بسته‌بندی فعال در مواد غذایی

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مترجم: حسن برزگر

قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

احتیاجات غذایی گاومیش‌ها

احتیاجات غذایی گاومیش‌ها

ناشر : انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

بهره‌وری جامع  از فرآورده‌های جانبی مرکبات

بهره‌وری جامع از فرآورده‌های جانبی مرکبات

ناشر : انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

روش‌های تحقیق در سم‌شناسی و پایش مقاومت به حشره‌کش در زنجره‌های برنج

روش‌های تحقیق در سم‌شناسی و پایش مقاومت به حشره‌کش در زنجره‌های برنج

ناشر : انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

آنزیم‌ها در فراوری مواد غذایی و نوشیدنی‌ها

آنزیم‌ها در فراوری مواد غذایی و نوشیدنی‌ها

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان