پایش و تصمیم‌گیری در مدیریت مبارزه با آفات گیاهیگروه‌ها : کتب
ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شابک : 978-622-98989-8-7
تعداد صفحات : ۲۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
ارسال با ایمیل: